.:: هر مسابقه يك گام به جلو ::..:: آيا : آفرينش يك ايده ::..:: آيا : بستري براي جمع سپاري::.     
جشنواره رباتيك و هوش مصنوعي اميركبير
جشنواره رباتيك و هوش مصنوعي اميركبير
جمع سپاري؛ برون سپاري كارها به كاربران
جمع سپاري؛ برون سپاري كارها به كاربران
 
جديدترين مسابقات
ليست كل مسابقات
  • كارگاه آموزشي و مسابقه شبيه سازي مديريت و كسب و كار

  • در اين كارگاه، شركت كنندگان در قالب تيم هاي سه نفره به راه اندازي و اداره شركت خود در نرم افزار شبيه سازي كسب و كار پرداخته و عهده دار تصميم گيري در حوزه هاي بازاريابي و فروش، منابع انساني، مديريت مالي و توليد و عمليات خواهند بود.

  • جشنواره شعر خراسان شمالي

  • علاقه مندان مي توانند آثار خود را با موضوعات شعارسال، نماز، مبارزه با مواد مخدر، سبك زندگي، امربه معروف و نهي از منكر، عفاف و حجاب به دبيرخانه چهارمين جشنواره شعر استان ارسال كنند.